4 σημάδια ότι έχετε διαρροή κύριας γραμμής νερού στην αυλή σας

Οι διαρροές νερού στην αυλή μπορεί να είναι απογοητευτικές και δαπανηρές – ειδικά αν δεν τις αντιμετωπίσετε γρήγορα. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαρροή της κύριας γραμμής νερού προς το σπίτι σας, τόσο περισσότερο νερό διοχετεύεται στην αυλή σας. Όλο αυτό το νερό εισέρχεται στο χώμα γύρω από το σπίτι σας μπορεί να οδηγήσει σε καταβόθρες,…